Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-04-27

Rutiner för journalutvecklare och IT

Handbok

Nationella programmet för datainsamling har tagit fram en strategi som grundar sig på ansvars­fördel­ning, användning av standarder och generiska modeller. Strategin pekar ut riktning och metod men beskriver inte hur ett projekt genomförs. Denna handbok ska vara till praktisk hjälp i projekt som har till mål att föra över data från vårddokumentationssystem till kvalitetsregister.

Målgrupper för handboken är projektledare, registerhållare, registercentra, verksamhets­ansvariga, regional och lokal it-verksamhet och systemleverantörer.

Informationsspecifikation

NKRR användarhandledning test

LAT lathund anslutning test