Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2023-06-12

Om registret

Nationellt kvalitesregister för Elevhälsans medicinska insats, EMQ är ett nationellt kvalitetsregister som skapar och bidrar med underlag för utveckling av en mer likvärdig elevhälsa oberoende av var du bor i landet. Data från kvalitesregistret används också för lokalt förbättringsarbete och verksamhetsuppföljning samt till forskning.

Organisationen

  • Det finns en nationell organisation gemensam för alla kvalitetsregister.
  • Regler och rutiner för kvalitetsregister tydliggjordes när patientdatalagen infördes år 2008.
  • Det måste finnas en myndighet som är ansvarig för att registerdata hanteras på ett juridiskt korrekt sätt, en så kallad centralt personuppgiftsansvarig (CPUA). Ansvarig myndighet för EMQ är Region Blekinge.
  • Kvalitetsregistret finansieras av nationella medel samt från Hälso- och sjukvården. Årligen skriver EMQ en profilansökan, verksamhetsberättelse samt redovisar sina medel. (här finns då länk till profilansökan)
  • Kvalitetsregistret byggs, utvecklas och styrs av vårdprofessionerna.