Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-04-27

Checklista för anslutning

 1. Gör en intresseanmälan på emq.nu. Intresseanmälan är inte bindande.

 2. Verksamhetschefen för elevhälsans medicinska insats informerar om anslutning till och nyttan med EMQ hos barn- och utbildningsnämnden.

 3. Avtalsdokument mellan vårdgivaren och Inera ska tecknas, se avtal nedan:
  • Kundavtal 1
   • I samband med att dataskyddsförordningen har trätt i kraft, inför Inera en ny kundavtalsmodell, Kundavtal 2. Avsikten är att samtliga Ineras tjänster ska ingå i Kundavtal 2. Tills dess att Kundavtal 2 är infört finns i vissa fall möjlighet för en kund att beställa en tjänst enligt Kundavtal 1-modellen. Tidigare tecknade Kundavtal 1 fortsätter att vara gällande tills dess att tjänsterna flyttats över till Kundavtal 2 och Kundavtal 2 har ersatt Kundavtal 1 för den specifika tjänsten.
  • Kundavtal 2
   • För tjänster som hanterar personuppgifter, behöver inte ett separat personuppgiftsbiträdesavtal tecknas. Istället ingår Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal 1 (”Ineras PuB-avtal 1”) som en integrerad del av Kundavtal 2. Avsikten är att Ineras samtliga tjänster ska ingår i Kundavtal 2 men under en övergångsperiod kommer Inera att hantera de båda kundavtalsmodellerna parallellt.

 4. Kostnadsbild för vårdgivare, kontakta er journalleverantör.

Läs mer och hitta hänvisning till vårdgivarens avtal