Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-04-27
|
Författare: Ylva Fredholm Ståhl

Viktig information gällande EMQ

Socialdepartementet har gett Socialstyrelsen i uppdrag att utreda hur data som samlas in till EMQ skulle kunna samlas in av Socialstyrelsen. I uppdraget ingår att analysera förutsättningar för datainsamlingen, samt lämna förslag på lösning i de fall det finns juridiska, tekniska eller praktiska hinder för datainsamlingen. Uppdraget ska vara färdigt den 31 mars 2021.

Bakgrunden är att Ledningsfunktionen för nationella kvalitetsregister på SKR har beslutat att EMQ inte är ett nationellt kvalitetsregister inom ramen för Patientdatalagen. Två separata juridiska utredningar genomfördes 2019 som kom fram till två olika resultat. Den ena utredningens resultat visade att EMQ kan räknas som ett nationellt kvalitetsregister och den andra kom fram till att EMQ inte är ett nationellt kvalitetsregister. Ledningsfunktionen som gick på resultatet att EMQ inte är ett nationellt kvalitetsregister har beslutat att EMQ framöver inte får ta del av nationellt överenskomna medel.

I praktiken betyder det att anslutna kommuner fortsätter att överföra hälsodata året ut och att EMQ har äskat medel hos Ledningsfunktionen för nästa år 2021, i väntan på att resultatet från Socialstyrelsens utredning ska bli klar.

Eksjö 2020-09-23

Styrgruppen för EMQ /
Ylva Fredholm Ståhl, registerhållare