Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-08-24

Checklista för anslutna kommuner

  1. Ta kontakt med din journalleverantör för att anpassa den lokala It lösningen till den nationella lösningen. Den standardiserade journalen måste följas för att automatiserad överföring av data från journal till EMQ ska kunna ske.

  2. I ”Variabellistan” får du en beskrivning av valda variabler (hälsodata) i nyckelåldrarna.

  3. Informationsbrev om EMQ till vårdnadshavare och elev finns på svenska och översatt till flera språk. Informationsbrevet ska tillgängliggöras för vårdnadshavare och elev. Vårdgivaren kan i informationsbrevet lägga till kommunens logga.

  4. Om vårdnadshavare eller elev begär tillgång till, rättelse av, begränsning eller utträde ur registret hittas rutiner och blanketter på sidan "Rutiner enligt GDPR".

  5. Inför anslutningen till registret ska kommunerna förse EMQ med information om vilka skolor som skall delta. Om nya skolor tillkommer efter detta skickas en ny fil in med dess information. Kommunerna ska även inför varje läsårstart tillhandahålla information om elevantalet för respektive skola. För detta finns två excelmallar här till höger, ”Mall skollista” och ”Mall elevlista”. När dessa är ifyllda skickas de till emq.support@carmona.se.

Dokument för anslutna kommuner