Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-04-27

Dina rättigheter

Du har kontroll över dina barns personuppgifter på flera sätt.

 • Du har rätt att slippa att ditt barns personuppgifter registreras i Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insatser.
 • Du har när som helst också rätt att få uppgifter om ditt barn raderade i registret.
 • Du har också rätt att få information om vilken åtkomst som har skett till ditt barns uppgifter. Du har en gång per år, kostnadsfritt, rätt att få veta vilka uppgifter som har registrerats om ditt barn (s.k. registerutdrag). En sådan ansökan ska vara skriftlig, undertecknad och skickas till registerhållare för EMQ.
 • Du har rätt att få personuppgifter om ditt barn, som är felaktiga, rättade och rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, om du kan identifiera dig själv.
 • Du har rätt att kräva att behandlingen av ditt barns uppgifter begränsas om
  • du anser att personuppgifterna inte är korrekta och under en tid som ger centralt personuppgiftsansvarig möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta
  • du anser att behandlingen är olaglig och motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning
  • i en situation då centralt personuppgiftsansvarig inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen (se ovan) men du anser att du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
  • du i ovanstående fall även kan identifiera dig själv.
 • Du har rätt att få information om vilken skolenhet och vid vilken tidpunkt någon haft åtkomst till ditt barns uppgifter, om du kan identifiera dig själv.
 • Du har rätt till skadestånd om personuppgifterna hanteras i strid med dataskyddsförordningen eller patientdatalagen.
 • Du har rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.