EMQ

Onlinedata i registret

Tack till Centrala elevhälsan i Norrköping som har banat väg för Sveriges alla kommuner att förenkla anslutningen till EMQ. Nu går det att med automatik överföra data från journal till registret. På Elevhälsans Ledningskonferens den 27 september 2018 kommer EMQ att visa data online från Norrköping över barns fysiska hälsa.

Centrala elevhälsan i Norrköping

Monika Sannebrink, verksamhetschef, Eva Eidestedt, verksamhetsutvecklare, Caroline Elma, samordnande skolsköterska och Håkan Norén, skolläkare.