Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2022-03-02

EMQ söker registerhållare

EMQ söker registerhållare för elevhälsans medicinska insats (EMI) med bakgrund som skolsköterska eller skolläkare. Registerhållarens uppdrag utgörs av 20 procent under 2022 med möjlighet till utökning 2023. Tillsättning sker under våren 2022.

Styrgruppen söker en registerhållare med stort engagemang för att utveckla EMQ som verktyg i det systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet för att kunna följa upp barn och ungas fysiska och psykosociala hälsa. Arbetet under 2022 kommer i första hand att ha fokus på fortsatt anslutning av flera vårdgivare. Att tillsammans med styrgruppen och professionsföreningarna utveckla innehållet av hälsodata i EMQ samt att hålla webbplatsen  www.emq.nu uppdaterad.

Registerhållares uppdrag är bland annat att vara huvudansvarig för registrets utveckling och drift, ha kunskap om de regelverk som finns inom kvalitetsregisterområdet och att vara väl förankrad i berörda professioner.

För mer information www.kvalitetsregister.se

Registerhållare har ett nära samarbete med användare för anslutna vårdgivare.   

För frågor och intresse av uppdraget kontakta registerhållare Ylva Fredholm Ståhl yfredholmstahl@gmail.com eller mobil 070 6314281.