EMQ

Nu är de här! Gemensamma nationella frågor i hälsoenkäten

En arbetsgrupp för projektet ”Hälsoenkät Västernorrland-Jönköping” har kommit fram till nationellt gemensamma frågor inom flera hälsoområden.

Din kommun kan förbereda anslutningen till EMQ med att ha exakt lika ställda frågor i din hälsoenkät som presenteras nedan. På så sätt möjliggör kommunen att jämföra resultat från hälsosamtalen på olika nivåer (kommun, regional och nationell nivå).

De gemensamma frågorna hittar du här