EMQ

EMQ på School Nursing International Conference i Stockholm

Christina Petersson samtalar

Här samtalar Christina Petersson (posterpresentatör och koordinator för Registercentrum Sydost) med Cathy Riccio (deltagare från USA) om den nationella elevenkäten som EMQ håller på att utveckla. Den handlar om frågor hur elever till exempel upplever informationen, bemötande, delaktighet och tillgänglighet i mötet med skolsköterskor och skolläkare. Enkäten beräknas vara färdig för kommunerna att använda i början på 2020.

Ylva Fredholm Ståhl håller ett föredrag på konferensen

Ylva Fredholm Ståhl håller en muntlig presentation om Nationella kvalitetsregister som ett verktyg att arbeta med förbättringsarbete för hälsan hos barn mellan 6-18 år. Onlindedata från EMQ presenterades. De internationella skolsköterskorna som kom från många olika länder och världsdelar var intresserade och hade många frågor.