EMQ

Kontakt

Styrgruppen

Marina Lundquist
Registerhållare
Master, Örebro kommun
Specialistsjuksköterska
marina.lundquist@orebro.se

Adress:
Marina Lundquist
Registerhållare, Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insats, EMQ
Örebro kommun, Myndighetsavdelningen
Box 300 45
Olof Palmes Torg 1A
702 22 Örebro

Ylva Fredholm Ståhl
Ordförande,
PhD, Hälsohögskolan, Jönköping
Specialistsjuksköterska
ylva.stahl@ju.se

Liza Blennerup
Medicinsk Verksamhetschef
SkolPool Sverige AB

Christina Stenhammar
PhD, Uppsala kommun
Specialistsjuksköterska
Riksföreningen för skolsköterskor

Malin Callh
Skolsköterska med Medicinskt Ledningsansvar
Vänersborgs kommun

Mats Swensson
Specialistläkare
Svenska skolläkarföreningen

Åsa Borulf
Skolöverläkare
Örebro kommun

Leo Gerdén 
Ordförande, Sveriges Elevråd

Jacob Clarin 
Styrelseledamot Sveriges elevkårer