EMQ

Kontakt

Styrgruppen

Marina Lundquist
Registerhållare
Master, Örebro kommun
Specialistsjuksköterska
marina.lundquist@orebro.se

Adress:
Marina Lundquist
Registerhållare, Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insats, EMQ
Örebro kommun, Myndighetsavdelningen
Box 300 45
Olof Palmes Torg 1A
702 22 Örebro

Ylva Fredholm Ståhl
Ordförande,
PhD, Hälsohögskolan, Jönköping
Specialistsjuksköterska
ylva.stahl@ju.se

Tina Pålsson
Systemförvaltare PMO/Verksamhetschef EMI
Karlskrona kommun

Christina Stenhammar
PhD, Uppsala kommun
Specialistsjuksköterska
Riksföreningen för skolsköterskor

Malin Callh
Skolsköterska med Medicinskt Ledningsansvar
Vänersborgs kommun

Åsa Borulf
Skolöverläkare
Örebro kommun

Lova Linde 
Vice ordförande, Sveriges Elevråd

Jacob Clarin 
Styrelseledamot Sveriges elevkårer