EMQ

Kontakt

Styrgruppen

Marina Lundquist
Registerhållare
Fil.mag., Örebro universitet
Specialistsjuksköterska
marina.lundquist@oru.se

Ylva Fredholm Ståhl
Ordförande,
PhD, Hälsohögskolan, Jönköping
Specialistsjuksköterska
ylva.stahl@ju.se

Christina Stenhammar
PhD, Uppsala kommun
Specialistsjuksköterska
Riksföreningen för skolsköterskor

Liza Blennerup
Medicinsk Verksamhetschef
SkolPool Sverige AB

Malin Callh
Skolsköterska med Medicinskt Ledningsansvar
Vänersborgs kommun

Mats Swensson
Specialistläkare
Svenska skolläkarföreningen

Åsa Borulf
Skolöverläkare
Örebro kommun

Leo Gerdén 
Ordförande, Sveriges Elevråd

Jacob Clarin 
Styrelseledamot Sveriges elevkårer