EMQ

För dig som är elev och vårdnadshavare

Enligt skollagen ska elevhälsans medicinska insatser, tidigare kallad skolhälsovården erbjuda hälsofrämjande och förebyggande insatser till elever under skoltiden. För att ständigt förbättra arbetet med elevers hälsa finns ett Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insats, EMQ. Kring varje kvalitetsregister finns vårdgivare, professionen (skolsköterskor/skolläkare) och elevföreträdare som tillsammans ansvarar för att utveckla registret.

För mer information om din medverkan och dina rättigheter läs mer nedan.