EMQ

Historisk nyhet! Nu visas onlinedata över barns psykosociala hälsa

STORT tack till alla aktörer verksamma i Region Blekinges kommuner! 

Idag den 4 februari presenteras för första gången i historien onlinedata i EMQ över barns psykosociala hälsa. Från en digitaliserad hälsoenkät (Västernorrlands) överförs med automatik nationellt överenskomna frågor från journal till EMI:s nationella kvalitetsregister EMQ. För att ta del av data gå till listen ovan och tryck på ”onlinedata”. När du är inne i registret så ser du upp till vänster ”Rapporter” och där kan du välja fysisk hälsa och psykosocial hälsa. Ta dig gärna lite tid och navigera runt i registret.