EMQ

Om registret

Nationellt kvalitesregistret för Elevhälsans medicinska insats, EMQ är ett nationellt kvalitetsregister som skapar och bidrar med underlag för utveckling av en mer likvärdig elevhälsa oberoende av var du bor i landet. Data från kvalitesregistret används också för lokalt förbättringsarbete och verksamhetsuppföljning samt till forskning.

Organisationen

  • Det finns en nationell organisation gemensam för alla kvalitetsregister.
  • Regler och rutiner för kvalitetsregister tydliggjordes när patientdatalagen infördes år 2008.
  • Det måste finnas en myndighet som är ansvarig för att registerdata hanteras på ett juridiskt korrekt sätt en s.k. centralt personuppgiftsansvarig (CPUA). Ansvarig myndighet för EMQ är Region Östergötland.
  • I varje sjukvårdsregion finns ett registercentrum för att stödja kvalitetsregistrens utveckling, drift och användning. EMQ är anslutet till Registercentrum Sydost.
  • Kvalitetsregistret finansieras av nationella medel samt från Hälso- och sjukvården. Årligen skriver EMQ en profilansökan, verksamhetsberättelse samt redovisar sina medel. (här finns då länk till profilansökan)
  • Kvalitetsregistret byggs, utvecklas och styrs av vårdprofessionerna.
Om EMQ - Tjej vid skolbänken